Loading...
Powrót do rejestru

„Dom Seniora Złote Serca Krystyna TOUSTY”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

57/KR - 2021

Adres

Leśna 6, 75-668 Koszalin

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Krystyna Tousty ul. Macieja 16 75-668 Koszalin

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku

Ilość miejsc

32

Nr wpisu do rejestru

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615