Loading...
Powrót do rejestru

Dom Seniora Złote Serca Krystyna TOUSTY

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

57/KR - 2021

Adres

Leśna 6, 75-668 Koszalin

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Krystyna Tousty ul. Macieja 16 75-668 Koszalin

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku

Ilość miejsc

32

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615