Loading...
Powrót do rejestru

Dom Seniora Jasne Błonia

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

61/KR - 2021

Adres

Królowej Korony Polskiej 5, 70-485 Szczecin

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin.

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

24

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615