Loading...
Powrót do rejestru

Dom Seniora Gołębi Dwór

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

586/KR - 2021

Adres

Kamień Mały 1C, 14-200 Iława

Typ domu

Prywatny

Podmiot prowadzący

„WI-KA” Sp. z o.o. Kamień Mały 1C, 14-200 Iława

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

13

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615