Loading...
Powrót do rejestru

Dom Seniora – Centrum Opieki i Rehabilitacji SENIOR

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2817/KR - 2021

Adres

Poprzeczna 1, 43-225 Wola

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Fundacja DAMY RADĘ ul. Poprzeczna 1 43-225 Wola

Rodzaj placówki

dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

10

Nr wpisu do rejestru

PSII.9420.1.1.2021

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615