Loading...
Powrót do rejestru

Dom Seniora C. M. Mariusz Sobolewski

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1070/KR - 2021

Adres

Świdnicka 14, 58-124 Marcinowice

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Dom Seniora C. M. Mariusz Sobolewski

Typ

Działalność gospodarcza

Ilość miejsc

15

Nr wpisu do rejestru

6/2017