Loading...
Powrót do rejestru

Dom Seniora Atrium

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

963/KR - 2021

Adres

Jarogniewice 29F, 66-006 Zielona Góra

Typ domu

Prywatny

Podmiot prowadzący

Fundacja „CLARUM VITA” ul. Boya-Żeleńskiego 24, 51-160 Wrocław adres do korespondencji: ul. Ścinawska 37 59-300 Lubin

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki – w ramach działalności statutowej – na czas nieokreślony Decyzja PS I.9423.1.2019.ETom z 31 maja 2019 r.

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615