Loading...
Powrót do rejestru

Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II w Kupieninie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

524/KR - 2021

Adres

Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana Naszego Jezus Chrystusa w Kupieninie 35 33-221 Mędrzechów

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

6

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami