Loading...
Powrót do rejestru

Dom Poomocy Społecznej w Brodnicy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2608/KR - 2021

Adres

Wiejska 1, 87-300 Brodnica

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

powiat brodnicki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

46

Nr wpisu do rejestru

23

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615