Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy w Rupinie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

209/KR - 2021

Adres

Rupin 14, 06-320 Baranowo

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

p. Małgorzata Urszula Brzezińska

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.

Ilość miejsc

47

Nr wpisu do rejestru

13

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615