Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2612/KR - 2021

Adres

Kościelna 10, 57-220 Ziębice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Ząbkowicki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

120

Nr wpisu do rejestru

20/2002

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami