Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Złota Rybka w Kochanowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1112/KR - 2021

Adres

Kochanów 31, 96-130 Głuchów

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Spółka z o.o. „Złota Rybka”

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

32

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/64/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami