Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

507/KR - 2021

Adres

Podgórki Tynieckie 96, 30-398 Kraków

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Starowiejskich ul. Kordylewskiego 12 31-542 Kraków

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

24

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615