Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kielce

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

644/KR - 2021

Adres

S. Żeromskiego 4-6, 25-369 Kielce

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kielecki Grodzki

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

104

Nr wpisu do rejestru

9/2000

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615