Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kielce

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

644/KR - 2021

Adres

S. Żeromskiego 4-6, 25-369 Kielce

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kielecki Grodzki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

104

Nr wpisu do rejestru

9/2000

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami