Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

257/KR - 2021

Adres

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Fundacja Odzyskać Radość

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

108

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615