Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

257/KR - 2021

Adres

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Fundacja Odzyskać Radość

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

108