Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Przenajświętszej Trójcy w Krakowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

511/KR - 2021

Adres

Łanowa 1B, 30-725 Kraków

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Dom Zakonny Zakonu Przenajświętszej Trójcy w Krakowie ul. Łanowa 1 30-725 Kraków

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

46

Nr wpisu do rejestru

26

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615