Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Zagórz

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

843/KR - 2021

Adres

Ks. J. Winnickiego 1, 38-540 Zagórz

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Sanocki Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób w podeszłym wieku 38 miesj - dla osób przewlekle somatycznie chorych 3 miejsca

Ilość miejsc

41

Nr wpisu do rejestru

40/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami