Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej ZACISZE

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

229/KR - 2021

Adres

Wólka Grochowa 7, 07-210 Długosiodło

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Dom Pomocy Społecznej „ZACISZE” s. c. Jolanta Rostek, Robert Rostek

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

23

Nr wpisu do rejestru

120

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami