Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” Kowale Oleckie

ZAREJSTROWANO W KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

531/KR - 2021

Adres

Witosa 8, 19-420 Kowale Oleckie

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Olecki

Typ

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

42

Nr wpisu do rejestru

PS.II.SK.9013-22/0616.02.2007 r.