Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Sieradza

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

452/KR - 2021

Adres

Sieradza 208, 33-240 Żabno

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Tarnowski Starostwo Powiatowe w Tarnowie ul. Narutowicza 38, 33- 100 Tarnów

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

85

Nr wpisu do rejestru

75