Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

264/KR - 2021

Adres

Wyścigowa 16 , 26-600 Radom

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Radom

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

190

Nr wpisu do rejestru

62

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615