Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Września

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

414/KR - 2021

Adres

Szkolna 25, 62-300 Września

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Wrzesiński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

45

Nr wpisu do rejestru

52

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615