Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Września

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

414/KR - 2021

Adres

Szkolna 25, 62-300 Września

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Wrzesiński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

45

Nr wpisu do rejestru

52

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami