Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Żyrzynie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1038/KR - 2021

Adres

Tysiąclecia 154A, 24-103 Żyrzyn

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Żyrzyn

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle i somatycznie chorych

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

42541

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami