Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

271/KR - 2021

Adres

Bolesława Limanowskiego 32B, 96-300 Żyrardów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Żyrardowski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

68

Nr wpisu do rejestru

60

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615