Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

271/KR - 2021

Adres

Bolesława Limanowskiego 32B, 96-300 Żyrardów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Żyrardowski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

68

Nr wpisu do rejestru

60