Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

464/KR - 2021

Adres

Zebrzydowice 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Konwent Bonifratrów pw. św. Floriana w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 1 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

67

Nr wpisu do rejestru

88