Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie Solec Zdrój

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

614/KR - 2021

Adres

Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Buski

Typ

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

65

Nr wpisu do rejestru

19/2001