Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Zamościu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1045/KR - 2021

Adres

Żdanowska 3, 22-400 Zamość

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Katolickie Stowarzyszenie "Służba Człowekowi" ul. Reymonta 11, 22-400 Zamość na zlecenie Miasta Zamość

Rodzaj placówki

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (2 miejsca) oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (50 miejsc)

Ilość miejsc

52

Nr wpisu do rejestru

43497

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615