Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Załęczu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2821/KR - 2021

Adres

Załęcze Małe 111A, 98-335 Pątnów

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Sp. z o.o. Dom Seniora Załęcze

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

76

Nr wpisu do rejestru

ZRPS-III/9420/74/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami