Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

284/KR - 2021

Adres

Zakrzewo 14, 09-460 Mała Wieś

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Płocki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

87

Nr wpisu do rejestru

76

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615