Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

284/KR - 2021

Adres

Zakrzewo 14, 09-460 Mała Wieś

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Płocki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

84

Nr wpisu do rejestru

76

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami