Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Zagórów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

408/KR - 2021

Adres

Konstantego Lidmanowskiego 4, 62-410 Zagórów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Słupecki

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

46