Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Zagórów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

408/KR - 2021

Adres

Konstantego Lidmanowskiego 4, 62-410 Zagórów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Słupecki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

46

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615