Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1171/KR - 2021

Adres

Zabłoty 19, 97-425 Zelów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Bełchatowski

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/7/DPS