Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1047/KR - 2021

Adres

Wygnanowice 40A, 21-065 Rybczewice Drugie

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Świdnicki

Typ

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (dla kobiet)

Ilość miejsc

55

Nr wpisu do rejestru

46419