Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1145/KR - 2021

Adres

Wola Chruścińska 4, 99-306 Łanięta

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kutnowski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

95

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/21/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615