Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1144/KR - 2021

Adres

Wojszyce 47, 99-311 Bedlno

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kutnowski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

130

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/19/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami