Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1164/KR - 2021

Adres

Tuszyńska 56, 95-020 Wiśniowa Góra

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Łódzki Wschodni

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

133

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/26 /DPS

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615