Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

317/KR - 2021

Adres

Sienkiewicza 37, 26-680 Wierzbica

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Radomski

Rodzaj placówki

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

126

Nr wpisu do rejestru

51

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615