Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

273/KR - 2021

Adres

Wójtowska 13, 00-224 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

110

Nr wpisu do rejestru

63

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615