Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

273/KR - 2021

Adres

Wójtowska 13, 00-224 Warszawa

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

110

Nr wpisu do rejestru

63

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami