Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Wapiennem

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2822/KR - 2021

Adres

Wapienne 70, 38-307 Sekowa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie "NOWA PERSPEKTYWA" ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz

Typ

dla osób w podeszłym wieku - 18 miejsc oraz osób przewlekle somatycznie chorych - 12 miejsc

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615