Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Wapiennem

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2822/KR - 2021

Adres

Wapienne 70, 38-307 Sekowa

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie "NOWA PERSPEKTYWA" ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku - 18 miejsc oraz osób przewlekle somatycznie chorych - 12 miejsc

Ilość miejsc

30

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami