Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Uhowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

834/KR - 2021

Adres

Surażska 67, 18-100 Łapy

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat białostocki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych – 61 miejsc, dla osób w podeszłym wieku -64 miejsca

Ilość miejsc

125

Nr wpisu do rejestru

-

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami