Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2799/KR - 2021

Adres

Sulechowska 1, 66-132 Trzebiechów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Zielonogórski ziemski ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych (80 osób) oraz niepełnosprawnych fizycznie (25 osób)

Ilość miejsc

105

Nr wpisu do rejestru

PS.II.JJaź.9013-5/06

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami