Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Trzcianka

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

422/KR - 2021

Adres

27 Stycznia 41, 64-980 Trzcianka

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Czarnkowsko -Trzcianecki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

7

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615