Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

242/KR - 2021

Adres

Tomczyce 40, 05-640 Mogielnica

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Grójecki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

90

Nr wpisu do rejestru

91

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami