Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

473/KR - 2021

Adres

Szczyrzyc 182, 34-623 Szczyrzyc

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Limanowski Starostwo Powiatowe w Limanowej ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

99

Nr wpisu do rejestru

41

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami