Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1022/KR - 2021

Adres

Surhów-Kolonia 3, 22-310 Kraśniczyn

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Krasnostawski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

43983

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615