Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1022/KR - 2021

Adres

Surhów-Kolonia 3, 22-310 Kraśniczyn

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Krasnostawski

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

43983