Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

955/KR - 2021

Adres

Strażacka 8, 47-100 Strzelce Opolskie
Filia: Strzelecka 2, 47-100 Szymiszów
Filia: Szpitalna 20, 47-150 Leśnica

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych - 38 i dla osób niepełnosprawnych fizycznie - 15 K i M (ilość miejsc 53)
dla osób przewlekle somatycznie chorych - 26 i dla osób w podeszłym wieku - 95 K i M (ilość miejsc 121)
dla osób przewlekle somatycznie chorych - 34 i dla osób niepełnosprawnych fizycznie - 30 K i M (ilość miejsc 64)

Ilość miejsc

238

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 20/2009 PS.III.AKB.9013-14/2009 z dnia 31.12.2009 r., zmieniona decyzją 12/2015 PSiZ.II.9423.6.2015.AKB1 z dnia 24.06.2015 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami