Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Śrem

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

373/KR - 2021

Adres

Farna 16, 63-100 Śrem

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Śremski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

86

Nr wpisu do rejestru

59