Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Srebrna Góra

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

415/KR - 2021

Adres

Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Wągrowiecki

Typ

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

53

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615