Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

663/KR - 2021

Adres

Adama Mickiewicza 49, 81-866 Sopot

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Sopot Urząd Miasta ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

Rodzaj placówki

Dla osób przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

83

Nr wpisu do rejestru

50

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami