Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Skubarczewo

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

426/KR - 2021

Adres

Skubarczewo 4, 62-436 Orchowo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Słupecki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

51

Nr wpisu do rejestru

13

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615