Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1134/KR - 2021

Adres

Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Wieluński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

162

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/36/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615