Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Skierniewicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1130/KR - 2021

Adres

Nowobielańska 92A, 96-100 Skierniewice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Skierniewice

Rodzaj placówki

dla przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

64

Nr wpisu do rejestru

RPS-III.9420.72/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615